Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

GDPR (Adatvédelmi nyilatkozat)

Adatkezelési Tájékoztató!

Kérem figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Ferenczi Lívia ( Nyilvántartási száma: 54021154 Adószáma: 74179022-1-36 Statisztikai számjel: 74179022-3213-231-16 Székhelye: MAGYARORSZÁG, 5000 SZOLNOK, BAROSS UTCA 41. ép.: 1 em.: 1 ajtó: 3. továbbiakban: Adatkezelő)), mint adatkezelő az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete [a továbbiakban: Rendelet] alapján nyújtja ezt a tájékoztatást az általa a https://livekszerek.hu/ weboldalon üzemeltetett webáruház kapcsán megvalósuló adatkezelésekről.

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Ferenczi Lívia

Adatkezelő székhelye: 5000 Szolnok, Baross u.41.1 ép.1/3.

Adatkezelő telefonszáma: +36 20 423 0209

Adatkezelő email címe: livekszerek@gmail.com

Weboldal: https://livekszerek.hu/

Személyes adatok kezelésének célja

Személyes adatait a https://livekszerek.hu/ weboldalon található webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük.

A sajtó regisztrált munkatársainak adatait továbbá a sajtókapcsolatok fenntartása érdekében kezeljük.

Személyes adatok kezelésének jogalapja Személyes adatainak kezelését az alábbi jogalapokon végezzük:

• webáruház üzemeltetése [vezetéknév, keresztnév, profilkép, e-mail cím, jelszó, vásárlásból történő kizárás ténye, kizárva egyes fizetési módokból, hozzászólások, vásárlások]

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul. • • webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez (számlázás, szállítás) kapcsolódó adatok [vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím]

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, vagyis az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Kezelt személyes adatok kategóriái és az adatok tárolásának időtartama

Személyes adatait az alábbi időtartamban kezeljük:

1. webáruház üzemeltetése - hozzájárulás visszavonásáig,

2. webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év, A számviteli nyilvántartások alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

Amennyiben folyamatban lévő hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során a ránk irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, a személyes adatok kezelése a fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet.

“Sütik” alkalmazása Amikor a weboldalt használja, az, az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngészőjében. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy kifejezetten az Önnek tetsző ajánlatokkal találkozzon a világhálón való szörfözés során, valamint a legjobb élményben részesüljön a honlap böngészése közben. A sütik bármikor törölhetők a böngészőben található, „sütik törlése”opcióval.

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás

Személyes adatait kizárólag vezető tisztségviselőink, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

Foxpost Zrt. – 3200, Gyöngyös, Batsányi János utca 9. – postai szolgáltatás, szállítás Csomagpont Logisztikai Kft. – 1067. Budapest, Szondi utca 15.

– postai szolgáltatás, szállítás Magyar Posta Zrt. – 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

– postai szolgáltatás, szállítás DPD Hungária Kft. – 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

– postai szolgáltatás, szállítás ShopRenter.hu Kft. – 4028 Debrecen, Kassai út 129.

– webáruház üzemeltetés Erdeiné Vágott Tímea e.v. – 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 5. 1/3. – könyvelés

Barion Payment Zrt. – 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. – bankkártyás fizetés

Adatkezelő a személyes adatokat egyéb, harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani.

Adatbiztonság A Webshop adatbiztonságáért az azt üzemeltető ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.) felel.

 

Az érintettek jogai Hozzáférési jog Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott - információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog Jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

Törléshez való jog Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A törléshez való jog nem gyakorolható, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jog Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését; vagy tiltakozott az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

Ennek feltétele, hogy az adatkezelés a hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonásának joga Jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhassa.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Panasztétel, bírósági jogorvoslat Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., (ugyfelszolgalat@naih.hu). Jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatnak van helye.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsértettük a Rendelet által biztosított jogait, bírósághoz fordulhat.

Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik.

Velünk szemben indított perben főszabály szerint a Szolnoki Törvényszék illetékes. Személyes adatok forrása Személyes adatait Ön bocsátotta a rendelkezésünkre a webáruház használata során.

Keresés